Velika Ženska Loža Francuske (Grande Loge Féminine de France), skraćeno GLFF, isključivo je ženska velika masonska loža koja pripada liberalnom i adogmatskom slobodnom zidarstvu. Osnovana je 1952. godine u Parizu i članica je nekoliko značajnih međunarodnih masonskih organizacija.

Naša ocjena

(4,5/5)

Velika Ženska Loža Francuske ima registriranu pravnu osobnost pod svojim imenom, ima javno vidljive upravitelje organizacije, ima javno dostupna godišnja financijska izvješća.

Velika Ženska Loža Francuske ima priznanje od Velikog Orijenta Francuske (GOdF), te je članica CLIPSAS-a i Alijanse masona Europe. Ima objavljene povelje o prijateljstvu s drugim velikim ložama. Svijetlo je unijela muška Velika Loža Francuske.

Velika Ženska Loža Francuske ima preko 400 loža koje rade pod njenom zaštitom te ima istraživačku ložu.

Velika Ženska Loža Francuske ima dodatna tijela i redove koji upravljaju visokim masonskim stupnjevima.

Povijest

Prve ženske lože u Francuskoj formirane su uz podršku Velike Lože Francuske (Grande Loge de France) još 1935. godine. Međutim za vrijeme Drugog svjetskog rata dolazi do prestanka aktivnosti. Nakon Rata, 1945. godine, organiziran je prvi konvent a već iduće godine jurisdikcija je restrukturirana. Godine 1952. Masonska ženska unija Francuske (Union maçonnique féminine de France) službeno je postala Velika Ženska Loža Francuske. Od 1960-ih uspostavljena je 21 loža diljem Francuske te jedna u Ženevi, Švicarska. Tijekom sljedećeg desetljeća osnovano je 76 ženskih loža u Francuskoj, Švicarskoj i Belgiji. Kao posljedica djelovanja ove ženske lože van granica Francuske formirane su i velike ženske lože u Švicarskoj (1976.), Belgiji (1981.), Italiji (1991.), Portugalu (1997.), Španjolskoj (2005.) i Bugarskoj (2018.), kao i osnivanje ženske međunarodne masonske organizacije CLIMAF 1982. godine. Velika Ženska Loža je primljena u punopravno članstvo CLIPSAS-a u ožujku 1984. godine, zajedno s još dvije velike lože.

Velika Ženska Loža Francuske je u travnju 2022. godine u Zagrebu osnovala Ložu "Uzorita".

Organizacija

Velika Ženska Loža Francuske je legalno registrirana pravna osoba upisana u Registar udruga u Francuskoj, kao i pripadajući Ženski Veliki Generalni Kapitel Francuske, Vrhovno Žensko Vijeće za Francusku i Veliki Ženski Priorat Francuske.

Velika Ženska Loža Francuske upravlja simboličkim stupnjevima plave lože i delegira upravljanje visokim masonskim stupnjevima. U plavoj loži se radi po jednom od tri obreda: Francuski, Škotski ili Ispravljeni škotski obred.

Lože u Hrvatskoj

Loža Uzorita

Zagreb, 2022.

Dodatni redovi

Velika Ženska Loža Francuske ima potpisane konkordate s dodatnim tijelima i redovima koji upravljaju visokim masonskim stupnjevima, i to:

Škotski Red

Vrhovno Žensko Vijeće Škotskog Obreda za Francusku

samostalno od 1972.

Francuski Red

Ženski Veliki Generalni Kapitel Francuske

samostalno od 1973.

Ispravljeni Škotski Red

Veliki Ženski Priorat Francuske

samostalno od 1980.

Utemeljena: 1952.

Pravni status: registrirana udruga u Francuskoj pod brojem 784719528

Središte: Pariz

Međunarodno priznaje: CLIMAF (1982.), CLIPSAS (1984.) UMM (2000.), AME

Broj članova: 14.000 u 400 loža;
jedna loža u Hrvatskoj

Web stranica Wikipedia Facebook