Velika Regularna Loža Kralja Dmitra Zvonimira, skraćeno VRLKDZ, jedna je od nekoliko velikih loža u Hrvatskoj koje pripadaju liberalnom i adogmatskom slobodnom zidarstvu te je mješovitog tipa što znači da u svoj sastav prima žene i muškarce. Osnovana je 2021. godine u Zagrebu.

Naša ocjena

(1/5)

Velika Regularna Loža Kralja Dmitra Zvonimira nema registriranu pravnu osobnost pod svojim imenom, nema javno vidljive upravitelje organizacije, nema javno dostupna godišnja financijska izvješća.

Velika Regularna Loža Kralja Dmitra Zvonimira nema priznanje od Velikog Orijenta Francuske (GOdF), niti je članica CLIPSAS-a ili Alijanse masona Europe. Nema objavljene povelje o prijateljstvu s drugim velikim ložama. Svijetlo je unijela kontroverzna Velika Loža "Nikola Tesla" iz Srbije.

Velika Regularna Loža Kralja Dmitra Zvonimira nema javno dostupan popis loža koje rade pod njenom zaštitom. Nije poznato ima li istraživačku ložu.

Velika Regularna Loža Kralja Dmitra Zvonimira nema javno vidljiva dodatna tijela i redove koji upravljaju visokim masonskim stupnjevima.

Povijest

U početku je Loža "Kralj Dmitar Zvonimir" djelovala pod zaštitom Velike lože "Nikola Tesla" iz Srbije te Velike masonske alijanse "Tracija". Nakon osnivanja Svjetske Unije Suverenih Loža "Libertas 5775" početkom 2021. godine Loža je izašla iz Velike lože "Nikola Tesla" te uspostavila veliku ložu.

Organizacija

Do kolovoza 2023. godine nije zabilježeno da je ova organizacija pod navedenim imenom registrirana kao neprofitna nevladina udruga kao što je slučaj s drugim velikim ložama u Hrvatskoj.

Članica je Svjetske unije "Libertas 5775".

Velika loža upravlja simboličkim stupnjevima plave lože i delegira upravljanje visokim masonskim stupnjevima. Nije poznato po kojem obredu se radi u plavoj loži.

Lože

Loža Kralj Dmitar Zvonimir

Zagreb, ?

Loža Regnum Croatorum

Zagreb, 2021.

Loža Brezovica

Zagreb, 2021.

Loža Jelena Lijepa

Samobor, ?

Dodatni redovi

Nije poznato ima li Velika Regularna Loža Kralja Dmitra Zvonimira dodatna tijela i redove koji upravljaju visokim masonskim stupnjevima.

Utemeljena: siječnja 2021. u Zagrebu uz pomoć Velike lože "Nikola Tesla" iz Srbije

Pravni status: nije registrirana udruga

Središte: Zagreb

Međunarodno priznaje: nepoznato

Broj članova: nepoznato

Wikipedia