Slobodno zidarstvo, poznato i kao masonstvo ili masonerija, predstavlja hermetički organiziran pokret koji je nastao u vrijeme liberalnog prosvjetiteljstva. Ovaj pokret se sastoji od bratskih organizacija čiji korijeni sežu do lokalnih zidarskih i graditeljskih cehova s kraja 14. stoljeća. Slobodno zidarstvo se oslanja na tradiciju i simboliku, a njegova struktura i principi variraju među različitim jurisdikcijama i tijelima.

Slobodno zidarstvo temelji se na trostrukoj podjeli stupnjeva koja je preuzeta iz srednjovjekovnih obrtničkih cehova. Ova podjela uključuje stupanj učenika, pomoćnika i majstora zidara. Kroz ove stupnjeve, kandidati se postupno upoznaju sa simbolikom i poviješću slobodnog zidarstva te im se povjeravaju znakovi, lozinke i držanja koja ih identificiraju unutar svojeg stupnja.

Središnja organizacijska jedinica u slobodnom zidarstvu je masonska loža. Ove lože redovito održavaju sastanke na kojima obavljaju administrativne zadatke te provode različite ceremonije, uključujući i dodjelu masonskih stupnjeva. Velike lože upravljaju slobodnim zidarstvom na regionalnoj razini, dok međunarodno nema jedinstvenog nadzornog tijela.

Slobodno zidarstvo sastoji se od različitih stupnjeva i obreda, ovisno o jurisdikciji. Tri osnovna stupnja su učenik, pomoćnik i majstor zidara, koji se nazivaju i plava loža. Dodatni stupnjevi, poput Škotskog obreda ili Yorčkog obreda, omogućuju daljnje istraživanje i napredovanje unutar masonske strukture.

U slobodnom zidarstvu postoji nekoliko ključnih principa. Kandidati se moraju pridržavati određenih uvjeta i pravila kako bi se pridružili masonskoj zajednici. Ovi uvjeti uključuju vjerovanje u Vrhovno biće, ispravan karakter, te poštivanje tajni i obreda. Slobodni zidari se potiču na društveni angažman i dobrotvorni rad.

Svaka velika loža ili veliki orijent je neovisno tijelo koje upravlja slobodnim zidarstvom u određenoj regiji. Odnosi između različitih velikih loža temelje se na konceptu priznavanja. Velike lože međusobno priznaju te su u prijateljstvu, omogućavajući članovima posjećivanje i komunikaciju između njih.

Slobodno zidarstvo ima dugu povijest utjecaja na društvo. Kroz povijest, mnogi poznati intelektualci, umjetnici i političari postali su članovi masonskih loža. Ideje i vrijednosti slobodnog zidarstva su oblikovale mnoge aspekte društvenog razvoja, uključujući buržoasku revoluciju i protivljenje feudalnom poretku.

Slobodno zidarstvo, kao složen i višeslojni pokret, ima bogatu povijest i širok spektar utjecaja. Kroz svoje organizacije, simbole i tradicije, slobodno zidarstvo nastavlja privlačiti pažnju i inspirirati ljude diljem svijeta. Bez obzira na različite interpretacije i jurisdikcije, ova bratska zajednica ostaje intrigantna i važna komponenta društvene slike.

Više na Wikipediji